17. červen 2019    
Zdeněk Zbořil
PhDr. Zdeněk Zbořil
(*22.10.1938 v Praze)

 Vystudoval historii, indonesistiku a politologii na Filozofické fakultě UK, dnes v penzi a externí přednášející na VŠ Karlovy Vary.

2011 přednášková, poradenská a konzultační činnost v oblasti společenských věd a lidských práv, politický komentátor Mezinárodní politiky, ÚMV, externí přednášející na různých VŠ (UNINOVA a Panevropská VŠ, VŠKV, UJAK, FH UK aj.)

20004-2007 šéfredaktor měsíčníku Mezinárodní politika in ÚMV Praha

2007-2003 Vysoká škola politických a sociálních věd, Kolín (prorektor, přednášející - mezinárodní politika)

2003-2001 Literární akademie Josefa Škvoreckého, multimediální kreativita

2000-1990 asistent FFUK, Ústav politologie (zástupce ředitele a ředitel ústavu)

1995-1993 associated professor, Hankuk University of Foreign Studies, Soul

1988.1990 odb.as., katedra scénografie AMU v Praze, 1990 proděkan DAMU, zal. oboru multimediální kreativita a nedivadelní scénografie

1971-1988 různá neakademická zaměstnání

1968-1970 odb.asistent, Katedra politologie FF UK

Všechny články autora
Hlasovali byste pro povinnou volební účast?