25. červen 2019    

Proroctví slepých mládenců


Postavu slepého pastýře ze Starých pověstí českých známe ze školních let. To když císař Karel IV. zavítal do vesničky Kouty, kde onen pastýř, chcete-li mládenec, pobýval a věštil. Věhlasu byl ten hoch velikého, zrovna tak jako český král a císař římský. Koho by budoucnost nezajímala? Zajímá nás i dnes a proroků všech věkových kategorií máme plnou politiku. Však k nám na sklonku starého, a v prvních hodinách nového roku, promlouvali. Spíše nám domlouvali. Máme být k sobě milí, vážit si úspěchů a je jich víc než vlastně víme. Na rozdíl od slepého mládence tito novodobí proroci, hlavou státu počínaje, se víc než o blaho lidí z podhradí, strachují o sebe.


Zkusme jejich promluvy pootočit do úhlu, kam tolik světlo nesvítí, protože v přítmí jsou schovány skutečné úmysly, poněkud odlišné od těch našich. Začněme prezidentem republiky. Lhostejno, z které parkety to vlastně k národu hovořil. Neříkal to poprvé. V tom jeho vánočním kázání mimo jiné zaznělo přání povinnost chodit k volbám. Že někoho politika vůbec, ale vůbec nezajímá? To zase nezajímá hlavu státu. Hoď do urny co hoď, v seznamu voličů musíš být odškrtnut! Takřečené přítmí vysloveného totiž skrývá jistou obavu. Nepochybně i Miloš Zeman si všiml, že zájem o politiku u nás začíná klesat. Unavila nás, nic jiného. Protože nic jiného než zákulisní rvačky pak ve finále vygenerují s železnou pravidelností tvář, které ten který volič nevolil. Což stačí k tomu, aby se společnost rozdělovala sama o sobě, aniž by Miloš Zeman musel nutně přikládat další polínko.


Logicky se nezájmu o politiku obávají i současní vládci. Takže teď trochu podrobněji: Volební účast bude například natolik procentuelně nízká, že se téměř dotýká hranice neplatnosti voleb. Stát se může i to, že kromě obvyklých parlamentních stran, na pětiprocentní hranici dosáhne třeba dalších šest či klidně osm partají či hnutí. Sestavit vládu pro vítěze bude takřka nemožné. Aby se tak přece jen stalo, tím pádem hora kompromisů zhatí předvolební představy favoritů voleb a začíná se od nuly. Například Hnutí ANO, coby vítěz voleb, nebude mít současných třicet procent, ale jen deset. Protože k volbám lidé nepřišli. S pětiprocentími stranami bude mít vítěz potíž. Vláda Hnutí ANO nebude vládou jedné silné ruky, ale pouhá součást kořisti menších stran v Parlamentu. Působnost a moc jednoho muže totiž skončí. Tím pádem i jeho vlivový faktor napříč politikou, jak je tomu dnes. A z toho plyne mnohem větší nebezpečí politického konce těch, kteří nám tak prorocky kladli na srdce umírněnost a lásku k vlasti. Jde totiž právě o ně. Nebudu zvolen, nebudu mít moc a soupeři mě mohou dostat i „do tepláků“. V tom je skrytá podstata proroctví budoucnosti, či spíše farizejství nynějších kazatelů morálky. Mazaně to ten Miloš Zeman podal.  

(pšt,ucho24.cz,foto:mp)
Hlasovali byste pro povinnou volební účast?