21. květen 2018    

Pražákům nebude ve vaně hej. Vodu jim město zdraží!


Už je to tak, a ne jinak, zní z chodeb pražského magistrátu na adresu vodného a stočného pro obyvatele metropole. S cenou vody úředníci zahýbali a to směrem nahoru. Pražák proto nově zaplatí za metr krychlový 85,18 Kč. Aby se tak stalo, město už k tomu nepotřebovalo smluvního partnetra Pražské vodovody a kanalizace (PVK). O zdražení s platností ode dne 1. dubna proto tentokrát magistrátní úředníci rozhodli sami. Aby opravdu nedošlo k omylu - datum symbolizující apríl však na téma vodné a stočné žádným žertem není a nová cena už vůbec ne. Z toho zároveň plyne prostý matematický fakt - bude dokonce vyšší než je celostátní cenový průměr.


Jen na vysvětlenou: Vodu v hlavním městě distribuují PVK, kterou vlastní francouzská společnost Veolia. Voda teče potrubím, které zase patří Pražské vodohospodářské společnosti, tedy hlavnímu městu. Praha potrubí pronajímá právě PVK. Za pronájem a odběr vody tak inkasují obě společnosti a podíl pro Prahu činil vloni zhruba dvě miliardy z celkových pěti. Smlouva mezi oběma partnery bude platit do roku 2028. Jestliže PVK vodu v nedávné minulosti zdražily o  pouhou výši inflace, město zatím s tímto krokem nijak nespěchalo. V klidu si mezitím propočetlo, že jeho vlastní zdražení do pokladny přinese o 440 milionů korun víc než loni. Ve výsledku by tak mělo získat víc jak tři milardy korun. To už je, věru, pěkná sumička. Pražák zase jen zaskřípe zubama – s vodou šetří a je mu to na nic. Protože důvody slyší vždy stejné – zvyšuje se cena režijních položek, které dodavatelské společnosti přece nebudou platit ze svého. Opět nutno vysvětlit: údržba vodovodní infrastruktury spolyká hodně peněz, protože v mnoha místech je uložená pod zemí dlouhá desetiletí a její postupná výměna či přímo havarijní případy z důvodu opotřebení zadarmo taky není.

Příčin selhání je podle odborníků víc. Je to kombinace mrazivého počasí, stáří potrubí a přetíženosti pražských komunikací. Vodovodní síť v hlavním městě měří včetně přípojek více než čtyři tisíce kilometrů. Nejstarší potrubí přitom leží v zemi od roku 1880. Je vcelku pochopitelné, že nelze zmíněnou infrastrukturu vylepšit jedinou dlouhodobější odstávkou, jak se tak děje třeba u letních generálek tramvajových tratí. Otázka však je, zda postupné zdražování není jen kalkulovaný byznys s výhodným zdůvodněním, které si spotřebitel jen těžko sám pohledem do podzemí může ověřit. Proto jen někdy zírá, co prasklé potrubí dovede. Příkladů by se našlo hodně, a právě tyto příklady slouží distributorům jako důvod, s kterým se dá z logiky a povahy věci jen stěží polemizovat. Otázka taky je, zda samotné opravy či údržba vodovodní infrastruktury není předraženost sama. Protože jestliže v minulosti stál kubík vody pár desítek haléřů, a jeho astronomické zdražování zřejmě ještě není u konce, logika i povaha věci ukazují jen na obyčejný mamon vlastníků potrubí i pronajímatele. Je přece kapitalismus, to je ten důvod největší.


Obyčený smrtelník, který při pomyšlení, že zase poteče z kouhoutku drahota, vlastně ani nemá na vybranou. Když nechce páchnout, do vany či pod sprchu si zcela určitě vleze. Postupem času nad zdražováním vody jen mávne rukou. Zvykne si, co jiného taky může dělat. Vodu k životu potřebuje a tak to i zůstane. A třeba při koupání zrovna poslouchá rádio, které ho informuje, že je zapotřebí rekonstruovat kolem padesáti kilometrů pražských sítí ročně.  Slyší i malé připomenutí, že než použije osušku, nějaký pilný úředník právě vyšpekuloval, že to s cenou kvůli rekonstrukci sítě zítra zase pořádně roztočí. Protože životnost použité tvárné litiny činí v pražském podzemí asi sedmdesát let. To je současnost. Rádio ovšem nezapomene připomenout, že minimálně 660 kilometrů potrubí je z doby před rokem 1945 a zhruba 450 kilometrů se zatím stáří nepodařilo zjistit. Mile pak zapůsobí informace, že nejstarší vodovodní řad z roku 1879 je ve Všehrdově, Říční, Šeříkové a Vítězné ulici. Jestli právě tam obyčejný smrtelník bydlí, to aby v té vaně při koupání raději nikdy nepobýval dlouho...

(pšt,ucho24.cz,foto:mp)

Hlasovali byste pro povinnou volební účast?