21. květen 2018    

I taková může být demokracie v Německu, vezmeme si z nich příklad?

U nás nepřímo obsazují Vysílací rady, ať už malé nebo velké, politické parlamentní strany, ano možná je to nepřesné, do Vysílacích rad jsou nominováni lidé nespojení s politickými stranami, navrhují je občanská sdružení, zájmové spolky, to je litera zákona, praxe je jiná.

A teď posuďte, který systém je lepší?

V Německu naopak jsou nominováni do Vysílacích rad zástupci politických stran, které jsou v parlamentech jednotlivých spolkových zemích a svobodných hanzovních městech. Ale i tady je snaha vyšachovat své politické konkurenty, jak je vidět z příkladu v Brémách.


Po nedělních volbách ve třech německých spolkových zemích značně posílila na úkor "starých" politických stran nová strana AfD. A už nyní se objevují obavy před jejich vstupem do zemských parlamentů, rad a úřadů.

Noví členové vysílací rady svobodného hanzovního města Brémy by měli nastoupit na čtyřleté období 1.června tohoto roku.

V loňském roce získala AfD v Brémách 5,5 procent voličských hlasů a měla by mít nárok na místa ve Vysílací radě, ale starosta Brém Carsten Sieling (SPD) to vidí jinak. Vládní frakce SPD a Zelení předložili návrh zákona, kterým se mění zákon o Vysílací radě Rádia Brémy, a v regionálním parlamentu v Brémách se vší pravděpodobností bude během druhého čtení přijat.

V souladu s tímto návrhem musí mít strana, která chce mít zastoupení ve Vysílací radě, zastoupení v brémském parlamentu, což v době volby AfD nemá, neboť zde získala hlasy "pouze" do Evropského parlamentu. A tak na AfD nezbyde žádné místo ve Vysílací radě.

Také Südwestrundfunk (SWR) a Mitteldeutscher Rundfunk  (MDR) v souladu s volebními úspěchy AFD v Bádensku-Württembersku, Porýní-Falc a zejména Sasku-Anhaltsku stojí od neděle před otázkou do jaké míry odráží změna politické mapy rovnováhu sil v poměrném zastoupení příslušné Vysílací rady.


Koneckonců v těchto důležitých Vysílacích radách se kontroluje vysílaný program. A proto by asi bylo zajímavé vědět, co AFD chce říci k programu týkajících se uprchlíků, PEGIDy, a podobných témat, které AfD vynesly politické body.

Že by měli politici v uvedených zemích strach? Chovají se uvolněně, vždyť u nich změna Vysílacích rad bude až v roce 2019 a do té doby se může zase vše změnit.

A taková perlička: Ve Vysílací radě MDR sedí muž z Lipska, který je členem AfD, aniž by to někdo dříve věděl.

Takže i taková je tvář demokracie v Německu, vezmeme si z nich příklad a nebo už jsme něco takového taky zažili?


(rp,ucho24.cz,foto:mp)
Hlasovali byste pro povinnou volební účast?