19. říjen 2018    

Horáčkova deratizace Pražského hradu


Nejdříve si vysvětleme, co je to deratizace. Je to proces likvidace hmyzu nebo hlodavců různými prostředky ve vytipovaných prostorách. Prostě otrávit jedem všechno to, co škodí a roznáší nemoci. Nastražený jed pak zabije bez rozdílu každého živočicha, ať už jen mile vykukuje z kanálu či plení pytel s pšenicí. „Deratizace“ lidí je ale něco jiného. Přenesený smysl slova znamená ve skutečnosti personální čistku, kde tím pomyslným jedem je nový šéf s iluzí vylepšit stav věci. Tento jed však bez rozdílu nezabíjí živočišné druhy, ale jen toho, na koho šéf ukáže. A může se přitom sakramentsky mýlit, kdy užitečného jedince šmahem nahradí škůdcem velkého kalibru.


Slovem deratizace se v těchto dnech oháněl při veřejném setkání se zbytkem lidstva v nejmenované pražské hospodě Michal Horáček. Uhádli jste, je to opravdu ten kandidát na prezidenta, nikoliv milý lotřík z Bornovy kreslené party Mach a Šebestová. Dosavadní uchazeč o hlavní židli v prezidentské kanceláři se totiž netajil tvrzením, že v případě jeho zvolení hlavou státu, takřečenou deratizaci na Hradě provede. A že přímo fundovaně, to si můžeme být jisti. Není přece žádný bambula! To o sobě řekl Horáček taky. Udělal dobře, nyní už víme, co není.


A teď k té „deratizaci“ – Hrad má podle dostupných zdrojů 250 až 499 zaměstnaců. Je zřejmé, že se Michal Horáček asi nebude zabývat nikým jiným, než vysoce postavenými úředníky, bezprostředně spjatých s výkonem funkce nejvyššího ústavního činitele. Taky jich není málo a jejich výčet teď není důležitý. Mnohem důležitější totiž je, jak dobrý nos bude na nové či stávající hradní fachmany případný nový prezident mít. Pomyslnou jedovou nástrahou bude hned v úvodu paradoxně i sám sobě. Protože ji bude ochutnávat spolu s jeho novými vyvolenci. Funkci prezidenta totiž nelze od protokolárních záležitostí všeho druhu jen tak oddělit a ty zase dělají lidé. Tentokrát už by to byli Horáčkovi lidé. Záruka bezchybného fungování v tomto ohledu neexistuje. Ta by existovala pouze v případě, že by Horáček na Hradě osciloval jen on sám. Kdo má takovou představu, je i bambula.

(pšt,ucho24.cz,foto:mp)
Hlasovali byste pro povinnou volební účast?