17. červen 2019    

Brusel vidí ve Visegrádské čtyřce svou Achillovu patu


Když v roce 1991 vznikla Visegrádská trojka (Maďarsko, ČSFR, Polsko), jen málokdo si tehdy představoval, že bude jednou obranným štítem proti politice Bruselu. Po rozpadu československé federace se dalším, tedy čtvrtým členem, stalo samostatné Slovensko. Více jak pětadvacet let existence tohoto uskupení bylo veřejností vnímáno poměrně okrajově – v podstatě jako součinnost čtyř států, když to politici chtěli. Jenomže čas, zejména ten současný protiimigrační ukázal, že původní falešnou masku stejné součinnosti, kterou si Evropská unie s celým bruselským úřednickým molochem po stejnou dobu nasazovala, už nemilosrdně strhl. Což se ukázalo v odbojném postoji Maďarska, kterého chce Brusel pro známé důvody odmítání přijímání migrantů, potrestat. Existence Visegrádské čtyřky, jež se za Maďarsko postavila, je teď pro tento moloch nepřítel číslo jedna. Záměry změny politické mapy Evropy se tak Bruselu poněkud komplikují.


Někdo nyní třeba namítne, že jedna odbojná země ještě neznamená, že dříve nebo později to nemůže s tou soudržností být jinak. Protože politici jsou také jenom lidi a jejich zájmy jsou mnohdy nadřazeny nad zájmy národa. Objektivně vzato, škarohlíd může mít ve svém úsudku i trochu pravdy. Zejména v případě, kdy dotační politika Bruselu je pro ten který stát důležitým faktorem pro chod hospodářství. Jinými slovy, Brusel si tím kupuje poslušnost a jak známo, dotace jsou i velkým  zdrojem korupce. Samozřejmě bující v různých patrech politiky a tam se lze jen těžko dopátrat, že by korupčník myslel na něco jiného, než na svou kapsu. Aby takový politik dosáhl svého, nejdříve Bruselu odkývá úplně všechno.Toto malé odhlédnutí ale neznamená, že Visegrádská čtyřka jako celek, by tím měla utrpět vážnější trhlinu. Důvod je prostý – korumpovaný jedinec součinnost čtyř států ani narušit nemůže. Stane se tak jedině tehdy, kdy sama podstata existence čtyřky přestane plnit svůj účel. Což se v dohledné době jen těžko stane, zejména když Brusel zrodil strašáka migrace, a co víc, chce ho v jiných zemích bezostyšně realizovat. Takže známe podobu toho nebezpečí a podle toho se Visegrádská čtyřka zatím chová. Logicky k velké nevoli Evropské unie, neboť zde proti ní vznikl zcela netušený obranný val, který nebude jednoduché prorazit. Příklad návrhu potrestání Maďarska se tak ukázal jako poněkud neprůchodný a je více než jisté, že další pokusy bruselského molochu budou následovat. Už jen kvůli tomu, že V4 už je pro něj Achillovou patou a jak tato kdysi zdánlivě neporazitelná postava z řecké mytologie dopadla, je naopak zase velkým strašákem pro Brusel.   

(pšt,ucho24.cz,foto:mp)

Hlasovali byste pro povinnou volební účast?